SECTOREN

Publieke sector

Effectief Treasury management speelt een belangrijke rol in de publieke sector, vanwege stijgende kosten en de constante druk om efficiënter te werken. Bij Zanders erkennen wij het grote maatschappelijke belang van de publieke sector. Onze dienstverlening heeft daarom als doel de financiële gezondheid te waarborgen.

Door onze kwaliteit, expertise en klantgerichtheid, heeft Zanders al 30 jaar een prominente positie als onafhankelijk adviseur in de publieke sector.

De publieke sector staat voor de uitdaging om meer maatschappelijk rendement te creëren, met steeds minder beschikbare financiële middelen. Hoe kan Zanders de veerkracht van de publieke sector vergroten tegen onzekere investeringsopgaven en financiële risico’s?

Met onze diepgaande  treasury- en financieringskennis helpen we uw organisatie inzichten te verkrijgen, waarmee weloverwogen beleidskeuzes gemaakt kunnen worden. 

We helpen de publieke sector om potentiële scenario’s te identificeren en te modelleren die de stabiliteit van de balans kunnen verbeteren en bijdragen aan het verbeteren van de houdbaarheid van de financiële exploitatie.


Onze expertise


Financieringstrajecten​

Zanders ondersteunt bij het verkrijgen en behouden van toegang tot de geld- en kapitaalmarkt. Onze dienstverlening bij financieringstrajecten is als volgt:

 • Ontwikkelen business case 
 • Financieringsaanvragen
 • Herstructureringen
 • Liquiditeitsprognoses
 • Meerjarenrekenmodellen

Treasury organisatie​

Wij helpen bij het waarborgen van de financiële continuïteit door ons strategisch advies. Onze dienstverlening op het gebied van uw Treasury is als volgt:

 • Uitvoeren Treasury Scan
 • Inrichten treasury organisatie
 • Deelnemen aan treasury commissie 
 • Opstellen Treasury Statuut, Treasury Jaarplan en/of periodieke treasury rapportages

Overige dienstverlening​

Daarnaast kan Zanders u ook helpen bij:

 • Treasury abonnement
 • Integraal financieel risicomanagement
 • Cashmanagement en werkkapitaalbeheer
 • Rente- en valutamanagement
 • Waarderen van rentederivaten en leningenportefeuille
 • WACC berekeningen


Zorg

In een tijd van grote uitdagingen in de zorg, zoals hoge inflatie, verduurzaming en digitalisering, helpen onze expertise, prognoses en kaders om meer inzicht te krijgen in uw organisatie.

Zanders biedt strategisch advies om uw financiële toekomst te waarborgen. Zanders helpt zorgorganisatie bij het begeleiden van financieringsaanvragen, herstructuren van leningenportefeuilles, het opstellen van liquiditeitsprognoses of het optimaliseren van de  Treasury organisatie. 

Naast jarenlange ervaring en diepgaand advies biedt Zanders ook innovatieve manieren om uw financieel inzicht te vergroten. Bekijk bijvoorbeeld eens onze TREASURYnxt Solutions of vraag gratis onze Zorganalyse aan, waarbij u in één oogopslag inzicht krijgt in de belangrijkste financiële ratio’s van uw organisatie. 

Onderwijs

Onderwijsinstellingen hebben te maken met omvangrijke investeringsprogramma’s, bijvoorbeeld voor nieuwbouw of renovatie van de huidige onderwijsgebouwen. Dit vereist een zorgvuldige afstemming van strategisch plannen en beschikbare financiële middelen.

Ook heeft het onderwijs nog steeds te kampen met de effecten van corona. De verlenging van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) kan een bijdrage leveren om leerachterstanden weg te werken. Hierdoor is het belangrijk voor onderwijsinstellingen om doordachte beslissingen te nemen over hoe deze middelen worden besteed en welk tempo wordt gehanteerd bij de uitvoering van de projecten. 

Daarnaast heeft het tekort aan geschikt personeel aanzienlijke gevolgen voor de algehele prestaties en operationele efficiëntie. Dit vereist een zorgvuldige afstemming van financiële middelen op maatschappelijke ambities. Zanders helpt onderwijsinstellingen bij het realiseren van financiering, geeft strategisch financieel advies gebaseerd op jarenlange ervaring in de sector en helpt bij het inrichten van uw treasury organisatie. 

Waterbedrijven​

Door toenemende druk op het gebied van uitbreiding, vervangingsinvesteringen en duurzaamheid, staan waterbedrijven voor aanzienlijke investeringsprogramma’s. De verdroging en noodzaak om nieuwe winmethoden te ontwikkelen, spelen eveneens een belangrijke rol.

De omvang van deze uitdaging leidt tot een aanzienlijke financieringsopgave, die een zorgvuldige planning en uitvoering vereist om de continuïteit van de watervoorziening te waarborgen.

De WACC, die als winstreguleringsmechanisme waterbedrijven beperkt om deze investeringen voor een belangrijk deel vanuit de operationele kasstroom te financieren, maakt de financieringsopgave voor waterbedrijven gecompliceerder. Zanders ondersteunt waterbedrijven bij het opstellen van financieringsstrategieën, het arrangeren van financiering (financieringstrajecten) en het inrichten van liquiditeitsprognoses. Ook neemt Zanders deel in de treasurycommissie van drinkwaterbedrijven en kan deze voorzien van de ontwikkelingen in de geld- en kapitaalmarkt.

Meer weten? We komen graag met u in contact.


Laatste inzichten

Lees al onze inzichten

This site is registered on wpml.org as a development site.