Oplossingen

Naar behoefte – Risico

Beoordeel mijn risico

Van oplopende rentetarieven tot klimaatrisico en schommelingen in vreemde valuta – wij modelleren, meten en evalueren de echte impact van risico, zodat u veerkracht kunt opbouwen in uw besluitvorming en processen.

Geeft PD- en LGD-modellering u een duidelijkere maatstaf voor kredietrisico in uw portfolio? Of wilt uw nieuwe CFO een onafhankelijke expert inschakelen om uw AML-processen te evalueren? Bestuurders kijken steeds meer naar kwantitatieve analyse, ratingbeoordelingen en gedragsmodellering voor antwoorden.

Door risico op een zeer gestructureerde manier te identificeren, kwantificeren en analyseren, helpen we u om een meer berekende benadering te hanteren bij het beoordelen van risico en de mogelijke impact ervan op uw performance.

Wiskundig onderbouwd. Gericht op de bedrijfsvoering.

Onze oplossingen zijn datagedreven en maken gebruik van best practices. Met risicomodellering, gevoeligheidsanalyse en stresstesten helpen we u bij het identificeren en beoordelen van risico’s voor de balans. Dit biedt meer duidelijkheid over marktrisico, kredietrisico en liquiditeitsrisico, zodat u passende maatregelen kunt nemen om de impact ervan op uw financiële en operationele prestaties te mitigeren of te beheersen.

Beoordeel uw risico

Mitigeer mijn risico

Je kunt risico nooit volledig elimineren, maar door replicatie- en afdekkingsstrategieën te gebruiken, helpen we u bij het inregelen van beheersmaatregelen om verstoring van uw balans te minimaliseren.

Zanders kan u helpen om de blootstelling aan risico te verminderen door gebruik te maken van risicomodellering en -strategieën om uw portfolio te repliceren of uw positie af te dekken.

Zo kunnen we het afdekken van risico’s integreren in uw treasurystrategie door middel van financiële derivaten om uw balans te beschermen tegen markt- en wisselkoersvolatiliteit.

Actualiseer uw risico-aanpak

Een robuuste aanpak voor het mitigeren van risico stelt u in staat om uw strategische prioriteiten veilig te stellen en het vertrouwen van stakeholders te behouden. We passen onze jarenlange ervaring op het gebied van financiële en gedragsmodellering toe om hedges te ontwikkelen die uw exposure aan externe gebeurtenissen beperken.

Beperk uw risico

Beheers mijn risico

Vandaag de dag is het meer dan ooit van cruciaal belang dat organisaties hun veerkracht tegen verandering en onzekerheid blijven versterken. Als risico’s niet volledig kunnen worden gemitigeerd, implementeren wij controls waardoor u ze wel kunt beheersen.

Als we iets hebben geleerd van de catastrofale gebeurtenissen in de afgelopen jaren, is dat niet alle risico’s volledig kunnen worden gemitigeerd. Krachtig risk management stelt u echter in staat om de controle over risico’s te behouden, kapitaaltoevoegingen te vermijden en een veerkrachtigere organisatie op te bouwen.

Wanneer risico’s worden beheerst, kunnen toekomstige beslissingen worden genomen met volledig besef van de mogelijke gevolgen.

Een meer proactieve houding ten opzichte van risico

Wij ondersteunen klanten bij het ontwerp en de implementatie van hun risicobeheerstrategieën. Dit omvat alles, van het ontwikkelen van het overkoepelende risicobeleid en de risicobereidheidsverklaring, tot de praktische elementen van het initiëren van governanceprocedures en risicolimieten.

Beheers uw risico

Optimaliseer mijn positieve potentieel

Sommige kansen bieden niet alleen een neerwaarts risico, maar ook een opwaarts potentieel om winst te laten groeien. Wij bouwen proactieve risicostrategieën, waarbij geavanceerde modellering, analyse en data-inzichten worden gebruikt om uw financiële prestaties te sturen naar een opwaarts groeitraject.

Om groei na te streven, is soms openheid voor het nemen van berekende risico’s nodig. Bijvoorbeeld door de looptijd van aandelen te sturen, beleggingsportefeuilles te optimaliseren of de impact van prijsbeslissingen in te schatten.

Wij helpen klanten bij het definiëren van hun risicobereidheidskader en risicostrategie, zodat er tactische of strategische beslissingen kunnen worden genomen met opwaarts potentieel, terwijl de algehele risico’s voor de balans worden beperkt.

Een berekende aanpak van risico

Met onze diepgaande kennis van risicomodellering en -meting kunnen we klanten helpen bij het implementeren van maatregelen die de afweging tussen risico en rendement transparanter maken. Door risico-rendementsoverwegingen te begrijpen, kunnen instellingen hun opwaartse potentieel optimaliseren en hun balans in hun voordeel laten werken.

Optimaliseer uw groeipotentieel

This site is registered on wpml.org as a development site.