SECTOREN

Fondsen

De wereld om ons heen verandert razendsnel. Met de energietransitie, de zorg, het onderwijs, pensioenen, integratie, arbeidsparticipatie, data en privacy staat ons land voor veel maatschappelijke uitdagingen. De financiering hiervan vormt een cruciaal vraagstuk, waarbij de inzet van fondsen, vaak publiek geïnitieerd en gefinancierd, een deel van het antwoord bieden.

Met een kwalitatief hoogwaardige totaaloplossing ontzorgt Zanders fondsen die zijn opgericht om maatschappelijke doelen na te streven. Daarbij bieden wij ondersteuning bij de oprichting, uitvoering, impactmeting en evaluatie en alle specifieke onderdelen die hierbij van toepassing zijn. Waar nodig maken wij daarbij gebruik van de kennis en expertise van onze businesspartners.

Wij leveren een totaaloplossing voor fondsmanagement en uitvoering hiervan. Hierbij ontzorgen wij u onder andere op het gebied van:

 • Management en uitvoering: het dagelijks beheer van het fonds, door het beschikbaar stellen van een fondsmanager.
 • Structuur: het opzetten van de (juridische) structuur van het fonds, business case en fondsdocumentatie.
 • Inrichtingen: het opzetten en uitrollen van governance, rapportages en systemen ten behoeve van fondsen.

Onze expertise


Fondsmanagement 

Met een team van operationeel experts en specialisten, bieden wij onze opdrachtgevers de gewenste continuïteit bij de uitvoering van de taken van het fonds op het gebied van: 

 • Fondsmanagement
 • Treasury Management
 • Risicomanagement
 • Control
 • Governance
 • Compliance

Risk  

Zanders is expert in het kwantificeren en beheersen van verschillende soorten (financiële) risico’s bij fondsen. Daarbij kunnen wij u helpen bij de onafhankelijke toetsing van beleid, procedures en maatregelen om fonds gerelateerde risico’s te signaleren en mitigeren. Zo bieden wij ondersteuning bij: 

 • Risico-identificatie 
 • Het formuleren van een risicostrategie 
 • Het opstellen van een risicoraamwerk 
 • Beheren en mitigeren van risico’s 

 

Treasury

Wij helpen u met het formuleren van het beleid en het opzetten van een treasury-organisatie. Dit doen wij op de volgende deelgebieden: 

 • Treasury-organisatie en -beleid: De treasury-organisatie betreft de inrichting, de bemensing, de procedures en de systemen van de treasuryfunctie. Dit vormt de basis voor de uitvoering van gedegen treasurybeleid. 
 • Treasury-ondersteuning: Treasury-ondersteuning betreft de continue ondersteuning bij uw treasurywerkzaamheden op een professioneel niveau, passend bij de laatste ontwikkelingen en regelgeving. 
 • Werkkapitaal beheer: Continue ondersteuning bij het beheersen van de externe kasstromen en de liquiditeitspositie, zodat uw werkkapita

Governance

Voor effectief management van een fonds is goede governance essentieel. Het gaat hierbij om het waarborgen van de onderlinge samenhang tussen sturen, beheersen, verantwoorden en toezicht houden. Met ruime expertise in het opzetten en implementeren van fondsen, adviseren en ondersteunen wij u bij de vier governance-deelprocessen: 

 • Sturen: Contractueel vastleggen van afspraken over budgetten, prestaties en rapportages, afstemmen en vastleggen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 
 • Beheersen: Opstellen treasury-/beleggingsstatuut, inrichten risicomanagement, inrichten en uitvoeren van treasury en risicomanagement rapportages. 
 • Verantwoorden: Aanleveren input ten behoeve van managementrapportages en jaarverslag, begeleiden van interne en externe accountantscontrole. 
 • Toezicht houden: Stakeholdermanagement, borgen compliance met wet- en regelgeving. 

Tooling

Om de processen binnen het fonds te optimaliseren, biedt Zanders Inside specifieke tools. 

 • TREASURYnxt: kasstromen, begroting, leningen en derivaten (meer informatie). 
 • Risicomanagementtool: meten en managen van het risico in de portefeuille. 
 • Ratingtool: biedt inzicht in het risicoprofiel van tegenpartijen op basis van de financiële informatie en kwalitatieve input. 
 • Loan pricing: bepaling van marktconforme prijzen voor leningen en garanties. 

Funding

De geld- en kapitaalmarkt biedt uiteenlopende mogelijkheden om financiering op te halen. Als onafhankelijke adviseur adviseren wij u bij het maken van de keuzes en begeleiden wij u gedurende het volledige financieringstraject. Hierbij kijken wij naar de kern van de businesscase, de uitgezette strategie en de interne en externe eisen die gesteld worden aan de financiering. Voor het beschikbaar krijgen van het fondsvermogen hanteren we een opzet die uitgaat van vier fases, te weten: 

 • De businesscase-fase 
 • De verkennings- en analyse fase 
 • De termsheetfase 
 • De documentatiefase 

Managed service – Governance

Opzetten van de juiste interne governance strekt zich uit van de organisatiestructuur tot de manier waarop de interne boekhouding wordt ingericht.

Zanders biedt zowel inhoudelijke kennis als ervaring bij het opzetten van governance structuren in de praktijk. Zanders helpt fondsen bij het ontwikkelen van robuust beleid en procedures die aansluiten bij de specifieke behoeften van de organisatie. We hebben een diepgaand inzicht in best practices en helpen bij het ontwikkelen en implementeren van een effectieve governance. Goede inrichting van de governance is een belangrijke voorwaarde voor transparantie en het afleggen van verantwoording. 

Managed service – Treasury

Door gebruik te maken van treasury als een managed service, weet u dat de Treasury in professionele handen is.

Hiermee worden risico’s worden gemitigeerd, kosten bespaard en opereert de Treasuryfunctie zo efficiënt mogelijk. Zanders beschikt over de kennis en kunde om (rente)risico’s van uw leningen- en derivatenportefeuille inzichtelijk te maken en deze eventueel te herstructureren.  Daarnaast nemen wij het volledige beheer in handen, waarvoor eventueel onze gespecialiseerde tooling kan worden gebruikt. Door onze toegewijde ondersteuning kunnen bestuurders zich volledig concentreren op hun strategieën zonder zich zorgen te hoeven maken over de operatie.

Meer weten? We komen graag met u in contact.


Laatste inzichten

Lees al onze inzichten

This site is registered on wpml.org as a development site.