SECTOREN

Overheid

Decentrale overheden staan onder steeds grotere druk om meer te doen, met steeds minder beschikbare middelen. Om het maatschappelijk rendement te optimaliseren, is het belangrijk om de structurele houdbaarheid van de financiële exploitatie te waarborgen en risico’s te kwantificeren.

Als onafhankelijk financieel adviseur werkt Zanders, samen met decentrale overheden, aan houdbare oplossingen voor een financiële gezonde exploitatie. Dit doen wij op basis van kwaliteit, expertise en klantgerichtheid. 

Zanders helpt decentrale overheden bij het omgaan met zowel overliquiditeit en het optimaal invullen van een gaandeweg groeiende financieringsbehoefte. Hierdoor wordt een grotere veerkracht opgebouwd tegen onzekere investeringsopgaven en financiële risico’s.

We helpen decentrale overheden om potentiële scenario’s te identificeren en te modelleren die de stabiliteit van de balans kunnen verbeteren en bijdragen aan het verbeteren van de houdbaarheid van de financiële exploitatie.

Dit doen we door te zoeken naar alternatieven om de maatschappelijke opgave te financieren, waarbij de samenwerking kan worden gezocht met privaatrechtelijke entiteiten. 


Onze expertise


Treasury organisatie​

 • Lid treasury commissie
 • Inrichting en governance treasury organisatie 
 • Prognose en invulling financieringsbehoefte (kort en lang)
 • Uitzetten of beleggen overliquiditeit
 • Marktconform inzetten financieringskracht door garantie of borgstelling
 • Opzetten, inrichten en managen fondsen
 • Financiering energietransitie

Risicomanagement​

 • ALM studies nazorgfondsen
 • Opstellen en actualiseren treasury statuut
 • Beleid garanties, uitzettingen en beleggingen
 • Beoordelen businesscases en kredietwaardigheid private partijen
 • AFM-advies beleggingen en derivaten
 • Marktwaardering van leningen, beleggingen en derivaten

Transformatie​

 • Strategie ontwikkelen voor treasury transformatie projecten 
 • Treasury systeemselectie
 • Implementatie van treasury systemen

Provincies

Bij het realiseren van de maatschappelijke ambitie, wordt steeds vaker samenwerking met andere marktpartijen gezochtZanders is beschikbaar voor het ontwikkelen van een beleggingsbeleid, kredietfaciliteiten, financieringsbeleid en het inrichten en managen van fondsen voor het realiseren van maatschappelijke opgaven.

We helpen bij het doorvoeren van treasury processen om maatschappelijke doelen te realiseren en de weerbaarheid tegen risico’s te versterken.

Van het toepassen van ALM-strategieën om lange termijn risico’s te beheren tot het gebruik van de Value at Risk berekeningen om de blootstelling aan risico’s te beperken. We stellen onze brede en diepgaande kennis van en ervaring op het terrein van financiering en treasury in zowel publieke als private sector  graag aan provincies  beschikbaar om de uitdagingen waar ze voor staan aan te gaan.

Gemeente

We helpen gemeente bij het doorvoeren van in treasury processen om maatschappelijke doelen te kunnen realiseren en de weerbaarheid tegen risico’s te versterken. Zanders ondersteunt gemeente met het prognosticeren van kasstromen, modelleren van de impact van bezuinigingen en de uitwerking op de financiële kengetallen (zoals netto-schuldquote en solvabiliteit). 

Ook helpen wij gemeenten hoe om te gaan met risico’s bij het realiseren van een grote maatschappelijke investeringsopgave. 

Van het toepassen van alternatieve financieringsinstrumenten om de financieringskracht van gemeenten optimaler in te zetten om investeringen (wel) te kunnen realiseren tot het gebruik van eigen professionele rating modellen om marktconforme afspraken te maken met private marktpartijen over financiële samenwerking. We stellen onze brede en diepgaande kennis van en ervaring op het terrein van financiering en treasury in zowel publieke als private sector  graag aan gemeenten beschikbaar om de uitdagingen waar ze voor staan aan te gaan.

Rijksoverheid

Door middel van gespecialiseerde kennis en ervaring kan Zanders helpen om de financiële processen te optimaliseren en te moderniseren. 

Zanders kan ondersteunen bij de implementatie van geavanceerde treasury management systemen (TMS) en andere technologische oplossingen. Deze systemen helpen bij het automatiseren van bijvoorbeeld betalingsprocessen, verbeteren van rapportagemogelijkheden en verhogen van de algehele transparantie binnen de financiële operaties. Na de implementatie blijft Zanders betrokken om eventuele uitdagingen aan te pakken, feedback te verwerken en aanpassingen door te voeren om ervoor te zorgen dat de treasury transformatie duurzaam en effectief blijft.

Meer weten? We komen graag met u in contact.

Laatste inzichten

Lees al onze inzichten

This site is registered on wpml.org as a development site.