Veerkracht van de treasury

Liquiditeitsbeheer

Economische volatiliteit, een pandemie, onverwachte verstoringen in toeleveringsketens - een voortdurende stroom van onvoorspelbare gebeurtenissen veroorzaakt onzekerheid op het gebied van liquiditeit. We
helpen u potentiële scenario's te definiëren en hun impact op de financiële situatie van uw organisatie te kwantificeren, zodat u zich kunt voorbereiden op toekomstige schokken.

Als het onverwachte gebeurt, is het van belang dat u begrijpt hoe dit van invloed kan zijn op de financiële structuur van uw organisatie en het vermogen om aan de financiële verplichtingen te blijven voldoen. Vanuit cijfers halen we inzichten om u duidelijkheid te geven over uw liquiditeitspositie.

Bescherm waarde. Beperk risico.

Het voorspellen van kasstromen voor verschillende scenario’s geeft u de duidelijkheid om beter onderbouwde beslissingen te nemen over uw liquiditeitsbuffers en financiële speelruimte. We maken gebruik van kwantitatieve modellering en kwalitatieve analyses om mogelijke tekorten te signaleren en u te ondersteunen bij het nemen van risicobeperkende maatregelen.

We duiken in de details van de impact op kasstromen, waarbij we elke situatie vanuit verschillende invalshoeken onderzoeken om u meer controle over uw financiële situatie te geven.

Een multidimensionale benadering

Workshops waarin we potentiële financiële risico’s in kaart brengen. Modellering om de waarschijnlijkheid en impact van deze risico’s te kwantificeren. Implementatie van transformerende processen waarmee u kunt monitoren en beheersen, en voorspellingen kunt doen over de liquiditeitsontwikkeling. De consultants van Zanders bouwen veerkracht in treasury vanuit meerdere invalshoeken om u een holistisch beeld van uw financiële positie te geven.

De kracht van liquiditeit


Bereid u voor op het onverwachte

Met behulp van statistische analyse en geavanceerde kwantitatieve modellering berekenen we de mogelijke impact van een gebeurtenis of incident op uw liquiditeit, financiële positie en impliciete kredietwaardigheid. Dit geeft CFO’s en treasurers robuuste inzichten om zich voor te bereiden op onvoorspelbare gebeurtenissen.

Betekenis halen uit statistieken

We gebruiken modellen en onze ervaring om de verbanden te leggen tussen een kwantitatieve analyse en de impact op de echte wereld. Vervolgens vertalen we dit naar een veerkrachtige financieringsstrategie die risicobeperkende resultaten oplevert voor uw organisatie.

Een cashmentaliteit

Als treasury-experts helpen we u om uw langetermijnliquiditeit scherp in beeld te brengen. Het is een subtiele, maar cruciale verschuiving in het financiële perspectief – van boekhoudkundige cijfers naar inzicht gericht op kasstromen – dat u nodig heeft om uw financiële situatie te beheersen bij verstoringen in de kasstromen of financiële markten of bij een kredietevent.


Laatste inzichten

Lees al onze inzichten

Get performance now

  • Contact me
This site is registered on wpml.org as a development site.