Zanders is een toonaangevend onafhankelijk adviesbureau met drie expertisegebieden: treasurymanagement, risicomanagement en corporate finance.

Sinds de oprichting in 1994 is het bedrijf uitgegroeid tot een internationaal gevestigde nichespeler, met vestigingen in vijf Europese landen, USA en Japan.

Feiten & Cijfers

Onze waarden

Onze waarden

Onze bedrijfswaarden zijn de ingewortelde principes van het bedrijf en onze mensen. Ze dienen als rode draad binnen ons bedrijf, die ons leidt bij toekomstige acties, in de besluitvorming en bij de manier waarop we met onze business partners samenwerken, binnen onze samenleving en met elkaar. Deze waarden vormen de morele pijlers waarop Zanders vanaf 1994 is gebouwd.

Met onze bedrijfswaarden en –beginselen moedigen wij vrijheid en zelfbeslissing aan. We geloven dat beslissingsvrijheid leidt tot grotere verantwoordelijkheid, meer ondernemerschap en betere resultaten.

We streven naar een energieke omgeving waarin de ambitie en de passie van mensen wordt bevorderd. Ambitie is de drive om te leren, te excelleren, jezelf te ontwikkelen, en collega’s en klanten te helpen ontwikkelen. Ons bedrijf, onze business en onze diensten vormen voor ons een passie, waarmee we creatieve, innovatieve ideeën en oplossingen bevorderen en implementeren.

Als één team werken wij binnen Zanders en met onze klanten. Het draait niet om individuele resultaten, maar om goed presterende teams. Door samen te werken kunnen we onze ambities realiseren.

Als professionele, dienstverlenende organisatie in de financiële sector nemen wij ons werk serieus. Toch is plezier een belangrijke waarde voor ons. Wij vinden dat plezier in ons werk het perfecte tegengewicht biedt voor de aard van onze dienstverlening.

Management team

Zanders wordt geleid door negen partners, die gezamenlijk eindverantwoordelijk zijn voor de kwaliteit en ontwikkeling van de dienstverlening.

 • Rob Naber

  Rob Naber

 • Laura Koekkoek

  Laura Koekkoek

 • Mark van Ommen

  Mark van Ommen

 • Sander van Tol

  Sander van Tol

 • Judith van Paassen

  Judith van Paassen

 • Jaap Karelse

  Jaap Karelse

 • Gerbert van Grootheest

  Gerbert van Grootheest

 • Laurens Tijdhof

  Laurens Tijdhof

 • Bart-Jan Wittenberg

  Bart-Jan Wittenberg

Rob Naber

Rob Naber

Rob Naber is medeoprichter van Zanders. Binnen alle sectoren heeft hij ervaring opgedaan en nu is hij actief met de advisering op het gebied van alternatieve financieringen voor corporates, publieke instellingen en vastgoed.

Rob begon zijn loopbaan als management trainee bij de AMRO Bank en rolde vrij snel het vakgebied treasury in. Na een aantal jaar op de dealing room en de nodige risicomanagementervaringen sloot Rob zich in 1994 aan bij Chris Zanders.

Rob studeerde Econometrie aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn rol binnen Zanders onderscheidt zich nu vooral door de combinatie van de financieel-technische en commerciële aspecten van consultancy.

Laura Koekkoek

Laura Koekkoek

Laura Koekkoek werkt sinds 1997 bij Zanders en trad in 2019 toe tot het MT, waarmee zij de kennis op het gebied van systemen en technologie verder heeft versterkt. Daarnaast is Laura verantwoordelijk voor ons kantoor in Azië. Laura heeft vooral veel ervaring met grote, internationale treasuryprojecten en daarbij complexe systeemimplementaties voor multinationals tot haar specialisme gemaakt. Laura studeerde Bedrijfswiskunde & Informatie aan de VU in Amsterdam.

Mark van Ommen

Mark van Ommen

Mark van Ommen is namens het MT, waar hij sinds 2019 deel van uitmaakt, verantwoordelijk voor ons kantoor in Londen. Bovendien is Mark medeverantwoordelijk voor alle treasuryconsultancyprojecten voor grote multinationals. Hij werkt sinds 2005 bij Zanders en heeft zich hier vooral gespecialiseerd in treasury- en risicoadvisering, treasurymanagementsystemen, in-house banking en payments. Daarvoor studeerde Mark aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Sander van Tol

Sander van Tol

Sander van Tol is partner bij Zanders en medeverantwoordelijk voor de advisering van corporate klanten, een rol die zich richt op treasury-organisatie en -strategie, financieel risicomanagement en corporate finance.

Na de studie financiële economie aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit en zijn eerste treasuryfunctie bij WBR, begon Sander in 1996 bij het toen net opgerichte Zanders. In 2001 werd hij als partner verantwoordelijk voor de advisering van corporate klanten, waarbij hij een groot aantal marktleidende multinationals, NGO’s en financiële instituten adviseert.

Sander doceert het Register Treasurer-curriculum aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, is parttime verbonden aan de Rotterdam School of Management en daarnaast lid van de Raad van Advies bij de Dutch Association of Corporate Treasurers (DACT).

Judith van Paassen

Judith van Paassen

Judith van Paassen is verantwoordelijk voor alle systeemgerelateerde projecten, zoals het implementeren of herstructureren van treasury- en risicomanagementsystemen. Voor corporates, financiële instellingen en publieke instellingen richt haar team off-the-shelf-systemen in.

Judith studeerde Informatica aan de Technische Universiteit van Delft en sinds de oprichting in 1994 werkzaam bij Zanders – sinds 1999 als partner.

Voor het team van Judith is de internationalisatie, waarbij één Zanders vanuit vier Europese kantoren aan grote internationale uitdagingen werkt, een belangrijke en tekenende ontwikkeling.

Jaap Karelse

Jaap Karelse

Jaap Karelse geeft binnen Zanders leiding aan de afdeling Financiële Instituten, samen met Gerbert van Grootheest.

Daarnaast ondersteunt hij financiële instellingen op het gebied van kwantitatief risicomanagement.

Jaap is sinds 1997 werkzaam bij Zanders en werd partner in 2002.

Hij studeerde Technische wiskunde aan de Technische Universiteit Delft en deed daar aansluitend een tweejarige postdoctorale opleiding op het gebied van wiskundige beheers- en beleidsmodellen.

Gerbert van Grootheest

Gerbert van Grootheest

Gerbert van Grootheest geeft, samen met Jaap Karelse, leiding aan het team dat financiële instellingen adviseert op het gebied van kwantitatief risicomanagement. Gerbert is daarbij onder meer verantwoordelijk voor de Valuation Desk, Credit Risk Services en Rating Advisory Services.

Na zijn studie Econometrie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam trad hij in 2002 in dienst bij Zanders. Zijn expertise ligt vooral op het gebied van markt- en kredietrisicomanagement bij banken en de waardering van fondsen, hypotheken, leningen en derivaten.

Sinds januari 2013 maakt Gerbert deel uit van het MT.

Laurens Tijdhof

Laurens Tijdhof

Laurens Tijdhof is verantwoordelijk voor de internationale kantoren in Brussel, Londen en Zürich. Samen met zijn team, een goede mix van jonge en ervaren consultants, verleent hij advies- en interimdiensten aan ondernemingen, overheidsbedrijven en financiële instellingen.

Laurens werkt sinds 2000 voor Zanders, waar hij in 2009 partner werd.

Hij studeerde af aan de Universiteit van Tilburg met een Master Degree in Bedrijfseconomie, Fiscale economie en Fiscaal recht.

Bart-Jan Wittenberg

Bart-Jan Wittenberg

Bart-Jan Wittenberg is medeverantwoordelijk voor de advisering van Zanders in de publieke sector. Met zijn team adviseert hij, naast centrale en decentrale overheden, ook woningcorporaties, commerciële vastgoedpartijen en instellingen in de zorgsector en het onderwijs.

Bart-Jan studeerde Economie in Tilburg aan de Katholieke Universiteit Brabant. Na zijn studie begon hij als treasurer bij PWS Woningstichting waarna hij zijn loopbaan bij ABN AMRO Bank vervolgde als specialist in treasury institutional sales.

In 1998 kwam Bart-Jan bij Zanders, waar hij sinds 2006 partner is.

Historie

Corporate social responsibility

Met onze directe omgeving en de maatschappij als geheel voelen wij ons nauw betrokken.

Daarom hebben we een aantal concrete ambities geformuleerd op het gebied van corporate social responsibility (CSR), gericht op duurzaamheid, personeelsbeleid en maatschappelijke betrokkenheid. Voorbeelden daarvan zijn:

Groene investeringen

Met zowel kapitaal als mankracht investeert Zanders in duurzame investeringsprojecten.

Duurzame werkomgeving

Hoewel het ‘gewoon’ hoort te zijn, is ook Zanders continu bezig met het optimaliseren van een aangename, duurzame werkomgeving. Wij nemen enkel groene energie af en stimuleren schone, slimme mobiliteit.

Sponsoring

Diverse maatschappelijke initiatieven verdienen steun en betrokkenheid, zowel in fysieke als in financiële vorm. Jaarlijks doneert Zanders, ter ondersteuning van bekende en minder bekende initiatieven, een substantieel bedrag aan sponsoring. Medewerkers van Zanders zijn bij dergelijke initiatieven veelal als vrijwilliger betrokken.

Corporate social responsibility

AFM vergunning

Zanders Financial Services B.V. heeft een AFM vergunning om de beleggingsdienst ‘Adviseren in financiële instrumenten’ aan te bieden – vergunningsnummer 14002998. De volgende adviesdiensten worden door ZFS verleend:

 • In de Publieke sector (overheid) en Corporate sector worden adviezen gegeven over de geldmarktinstrumenten, de kapitaalmarktinstrumenten en/of beleggingsfondsen (debet zijde van de balans)en  de inzet van specifieke derivaten om bijvoorbeeld rente- en of valutarisico af te dekken.
 • Voor Financiële instellingen worden adviezen gegeven over beleggings- en hedge strategieën waarbij in dat kader specifieke financiële instrumenten kunnen worden geadviseerd.

Zanders Financial Services biedt klanten diensten aan welke een gedegen functiescheiding vereisen op grond van wet- en regelgeving, conform onze vergunning en de Wet op financieel toezicht Wft en Wwft.

Cross border activiteiten
Binnen de huidige vergunning mogen gereguleerde adviezen alleen worden aangeboden in Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koningrijk.