Interim Services

Interim Services

In overleg met u identificeren wij het beste antwoord op een capaciteitsvraag.

De interim activiteiten van Zanders zijn ondergebracht in ‘Zanders Interim Services’. Deze activiteiten richten zich op de specifieke Zanders specialismen, expertise, competenties en klantgroepen. Door ons alleen hierop te richten, kan Zanders de kwaliteit en voortgang van het vervullen van een opdracht waarborgen.

Zanders Interim Services streeft naar zorgvuldige oplossingen. In overleg met u identificeren wij het beste antwoord op een capaciteitsvraag. Vervolgens stellen wij, samen met u, een opdrachtformulering en een kandidaatsprofiel op. Op basis hiervan stelt Zanders Interim Services de meest geschikte kandidaat voor.

Wij willen graag bij het eerste gesprek aanwezig zijn. Zo kunnen wij samen met u en de kandidaat bepalen of de organisatie, de opdracht en de kandidaat inderdaad optimaal matchen.

De professionele kwaliteit die Zanders in het consultancy en het transactie bedrijf biedt, vindt u ook terug bij de interim managers die via Zanders Interim Services bij u aan het werk zijn. Door regelmatige collegiale contacten en uitwisseling van kennis en ervaringen blijven onze interim professionals steeds op de hoogte van alle relevante vakkennis. U krijgt hierdoor een specialist in huis die steeds op de hoogte is van ‘best practices’ en recente ontwikkelingen op zijn vakgebied.

Ter bewaking van de algemene voortgang en kwaliteit van opdrachten stelt Zanders ten behoeve van de klant en de interim professional per opdracht een senior consultant beschikbaar. Deze consultant kan op elk moment voor advies, bijstand en vakinhoudelijke deskundigheid worden geraadpleegd. Gedurende de opdracht houden wij contact met onze collega maar zeker ook met u als opdrachtgever, om er zeker van te zijn dat doelstellingen behaald worden en wij snel kunnen inspelen op eventuele veranderingen.

Geïnteresseerd in Zanders interim services?

Bart-Jan WittenbergPeep van Rijckevorsel
Neem contact op met Bart-Jan Wittenberg of Peep van Rijckevorsel voor meer informatie over Zanders interim services.