Wat maakt een tool de beste cloudoplossing voor treasurers?

Wat maakt een tool de beste cloudoplossing voor treasurers?

Op de zakelijke markt is veel treasurysoftware beschikbaar. Een organisatie kan kiezen uit verschillende pakketten om de treasury-administratie in te voeren.

Toch is een veelgehoorde klacht dat de beschikbare software niet genoeg doet om de taken van een treasurer echt te vereenvoudigen. Dit komt onder andere doordat het gebruiksgemak laag is, er weinig tot geen flexibiliteit is, of omdat belangrijke functies missen.

De toekomst van software en tools ligt online. Nu is er nog steeds veel software beschikbaar die lokaal moet worden geïnstalleerd, onderhouden en geüpdatet. Dit vraagt om IT-capaciteit en -kunde, en doorlopende monitoring om de software up-to-date en veilig te houden. Voor softwareleveranciers is het niet eenvoudig om nieuwe versies uniform naar alle gebruikers uit te rollen en daardoor wordt het onderhoud steeds lastiger. Er moeten immers verschillende versies worden onderhouden. Het is dan ook vaak een dure optie. De TREASURYnxt-tools zijn alleen online beschikbaar. Daardoor kunnen wij een uniforme ervaring bieden, vrij van beheer en tegen een aantrekkelijke prijs. We bieden al onze gebruikers dezelfde tools met dezelfde functies en hetzelfde gemak.

Tools zonder complexiteit

Daarnaast vinden wij dat tools simpel moeten zijn. Een tool moet bijdragen aan een efficiëntere werkwijze en het werk van een treasurer niet in de weg zitten. Hoe complexer een tool wordt, des te lastiger het vaak is om de tool goed te gebruiken en des te meer frustratie het de gebruiker oplevert. Vaak zien we dat complexiteit het product niet beter maakt en dus tot maar weinig toegevoegde waarde leidt. Daarom kiezen wij voor simpelere tools, die doen wat ze moeten doen, maar ook zeker niet teveel. Dit uit zich onder andere in het definiëren van eenvoudige workflows, zodat de gebruiker geen uitgebreide werkinstructies nodig heeft om onze tools te gebruiken. Vanaf het begin zijn onze tools intuïtief te gebruiken.

Output inzichtelijk maken

Bovendien vinden wij dat tools goede rapportages moeten bieden. De kern van iedere tool is niet het vastleggen van data, maar deze data op een dusdanige manier kunnen vormgeven dat er inzichten uit worden gehaald. Betere inzichten leiden immers tot betere besluiten. Daarom hebben wij veel tijd en aandacht gestoken in onze flexibele rapportages. We zien namelijk vaak dat tools wel de juiste input en output kunnen genereren, maar dat het inzichtelijk maken van deze output niet of nauwelijks gebeurt. Hierdoor kiezen gebruikers ervoor om telkens weer gebruik te maken van Excel om betere rapportages te krijgen. En dat is zonde. Want een goede tool zorgt voor een vloeiende gebruikerservaring – van data-invoer tot data-uitvoer. Daarom hebben wij een flexibele en makkelijk werkende rapportagefunctionaliteit ontwikkeld. De flexibiliteit die we bieden voelt alsof rapportages in Excel worden gemaakt, maar het vindt allemaal plaats in onze online omgeving. Daardoor bieden we een uniforme gebruikerservaring, van invoer tot uitvoer.

Het draait om de gebruikerservaring

Wat in het bovenstaande steeds terugkomt, is dat we vinden dat de gebruiker centraal moet staan. Te vaak wordt zakelijke software ontwikkeld met vooral oog op de functionele vereisten: alle mogelijke informatie moet worden opgeslagen, de data moet goed worden gedocumenteerd, een duidelijk logboek van wijzingen en acties moet worden bijgehouden. Al die zaken zijn belangrijk. Voor veel aanbieders houdt het daar echter op. De gebruikersinterface is vaak een plek om alle vinkjes, invoervelden en data weer te geven zonder oog te hebben voor het gebruiksgemak van de eindgebruiker. Hierdoor is de gebruikerservaring slecht, leidt het gebruik van software tot frustratie en gaan gebruikers schaduwtools bijhouden om hun werk te doen. Wij vinden dat dit voorkomen kan en moet worden.

Goede software begint dus bij de eindgebruiker. Het is essentieel dat software zo wordt ontworpen, dat de gebruiker een goede ervaring heeft en de software ook echt gebruikt waarvoor deze is bedoeld. Alleen dan voegt software echt waarde toe aan de organisatie. Wij hebben TREASURYnxt zodanig ontworpen, dat elke treasurer op intuïtieve wijze de leningenadministratie, kasstroomprognose en meerjarenbegroting niet alleen goed kan modelleren, maar ook inzichtelijk kan presenteren aan stakeholders.