Twee nieuwe modules voor beter inzicht in kasstromen en de meerjarenbegroting

Twee nieuwe modules voor beter inzicht in kasstromen en de meerjarenbegroting

Iedere organisatie heeft langetermijndoelen. Het belangrijkste (financiële) doel is om over voldoende financiële buffers te beschikken om de kernactiviteiten ook op de langere termijn te kunnen ontplooien. Met onze vernieuwde modules in TREASURYnxt bieden wij u de mogelijkheid om nu ook beter grip en inzicht te krijgen op uw kasstromen en meerjarenbegroting.

Om goed zicht te hebben op de lange termijn is het belangrijk een goede begroting te maken. Uit de begroting moet de financiële haalbaarheid van de beleidskeuzes duidelijk worden. TREASURYnxt kan u hierin ondersteunen door het proces van het maken van een meerjarenbegroting, het actualiseren van uw begroting en het rapporteren over uw begroting te vereenvoudigen. Dankzij de gebruiksvriendelijke interface bent u minder tijd kwijt aan het maken van uw begroting. U houdt daardoor meer tijd over voor analyse en interpretatie. Daarnaast geeft TREASURYnxt een alomvattend overzicht van de gevolgen van beleidskeuzes op zowel kasstromen, balans als ratio’s en convenanten. Zodat u betere besluiten kunt nemen.

Van Excel naar TREASURYnxt

Wij gebruiken al jaren een Excelmodel voor onze advisering over business cases en financieringsaanvragen, en ter ondersteuning van de P&C-cycli van onze klanten. Afgelopen zomer hebben wij de laatste hand gelegd aan het omzetten van dit model naar onze cloudapplicatie TREASURYnxt. Met deze nieuwe module kunt u:

  • Investeringen modelleren en business cases opstellen;
  • Snel en overzichtelijk zicht krijgen op uw belangrijkste financiële kengetallen;
  • Uw verwachtingen toetsen door middel van scenario’s;
  • Onze moderne API gebruiken om data te importeren en te ontsluiten.

Met een gedegen meerjarenperspectief heeft u een grotere kans op voortdurend succes. Dit is echter niet het hele plaatje. Het is ook belangrijk om op de korte en middellange termijn over voldoende financiële middelen te beschikken om de rekeningen te kunnen betalen. Tegelijkertijd wilt u uw werkkapitaal efficiënt inrichten, zodat u niet teveel kosten maakt.

Module voor kasstroomprognoses

Het prognosticeren van kasstromen gebeurt nog heel veel in Excel of via tools die daar eigenlijk niet voor zijn gemaakt. Het prognoseproces kost dan veel tijd, is foutgevoelig en leidt tot frustratie. Of het proces genereert wel inzichten, maar niet de juiste; de werkelijkheid blijkt heel anders uit te pakken dan de verwachting. Dan wilt u eenvoudig kunnen bijsturen.

Op basis van onze ervaring als adviseur aan honderden klanten hebben wij een module ontwikkeld in TREASURYnxt die u helpt om een betere kasstroomprognose te maken. Deze module stelt u in staat om:

  • Op dagelijkse, wekelijke of maandelijkse basis uw prognose te updaten;
  • Automatisch nieuwe versies van uw prognose bij te houden, zonder kopieën te hoeven maken van bestanden;
  • Op verschillende manieren te kijken naar uw data, bijvoorbeeld een verschillende horizon of verschillende aggregatie;
  • Onze moderne API te gebruiken om data te importeren en te ontsluiten.

Wij vertellen u graag meer over deze nieuwe module. Op www.treasurynxt.nl lichten wij de mogelijkheden toe en kunt u contact zoeken met ons team.