Een middag vol visies op de toenemende klimaatrisico’s in de financiële sector

Verslag van het Zanders Risk Management Seminar 2022

Op 8 september was onze nieuwe thuishaven Utrecht de locatie voor weer een succesvol Zanders Risk Management Seminar.

Lees meer

‘De data-uitdaging maakt klimaatrisico een heel interessant, maar erg complex werkveld’

Interview Sandra Schoonhoven (ING)

Klimaatverandering vormt een ernstige en toenemende bedreiging voor de hele wereld. In de noodzakelijke transitie naar een duurzamere economie kunnen banken een belangrijke rol spelen.

Lees meer

Werkkapitaalbeheer

in tijden van crisis

Na tijden van lockdowns en ontwrichting door het COVID-19-virus, en de daarbij behorende financiële gevolgen, lijken de directe gevolgen tot stilstand te zijn gekomen.

Lees meer

Leidraad economische parameters dPi 2022

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft op 26 juli 2022 de nieuwe leidraad economische parameters voor de dPi 2022 gepubliceerd die geldt voor de meerjarenprognose voor woningcorporaties voor de periode 2023-2027.

Lees meer

Twee nieuwe modules voor beter inzicht in kasstromen en de meerjarenbegroting

Iedere organisatie heeft langetermijndoelen. Het belangrijkste (financiële) doel is om over voldoende financiële buffers te beschikken om de kernactiviteiten ook op de langere termijn te kunnen ontplooien. Met onze vernieuwde modules in TREASURYnxt bieden wij u de mogelijkheid om nu ook beter grip en inzicht te krijgen op uw kasstromen en meerjarenbegroting.

Lees meer
Filter op markt
Filter op service
Zoeken